Luật lao động sửa đổi – Có gì lợi cho người lao động?

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI. Kỳ họp thứ 6 ban hành ngày 16/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Lần đầu Việt Nam có một văn bản luật thể hiện rõ sự điều tiết về mối quan hệ giữa việc làm và thị trường lao động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Việc làm đã nảy sinh một số khó khăn và hạn chế.

Trong phiên họp chuyên đề xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 vào ngày 2/2. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định. Cùng với Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội thì Luật Việc làm sẽ góp phần cụ thể hoá những quan điểm. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm. Tăng cường hỗ trợ người lao động để hình thành mạng lưới an sinh xã hội bao phủ, vững chắc. 

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo Chính phủ đề xuất dự án Luật Việc làm sửa đổi. Trong đó sẽ chú trọng tới 4 nhóm chính sách.

Nhóm chính sách 1

Là quản lý thị trường lao động minh bạch, hiệu quả, ổn định, bình đẳng và hội nhập. Nhóm chính sách này nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường lao động minh bạch, hiệu quả. Hiện đại hoá, hài hoà và ổn định, có sự quản trị, điều hành của Nhà nước.

Đối với nhóm chính sách 2

Là hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động. Theo đó, Luật Việc làm sửa đổi sẽ mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia. Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm việc làm cho người lao động. Giúp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Nhóm chính sách 3

Phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu của việc sửa đổi nhằm phát triển nguồn nhân lực. Nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao trình độ. Kỹ năng nghề nghiệp gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Đối với nhóm chính sách 4

Hỗ trợ phát triển việc làm theo hướng ổn định. Mục tiêu hướng tới là đảm bảo giải quyết việc làm theo hướng cân bằng. Bền vững nhằm tăng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Nhất là đối với những nhóm lao động phi chính thức, lao động đặc thù.

Đồng thời, chính sách còn quy định chính sách tín dụng hỗ trợ giải quyết việc làm theo hướng mở rộng cơ hội tham gia cho người lao động có nhu cầu nhằm thúc đẩy việc làm theo hướng chủ động. Và bao trùm toàn bộ nhóm lao động phi chính thức. Lao động không có ký kết hợp đồng lao động khuyến khích tự tạo việc làm đối với các nhóm lao động mới, đặc trưng. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định thêm. Luật Việc làm mới sẽ tăng độ phủ, mở rộng nhiều chính sách lao động. Việc làm cho toàn lực lượng lao động (đối tượng lao động có ký kết hợp đồng lao động và không có kí hợp đồng lao động) . Luật cũng là cơ sở pháp lý để thực hiện một số chính sách trợ giúp người lao động. Nhất là có nhóm lao động yếu thế gồm lao động nữ và lao động nông thôn. Người khuyết tật nhằm tăng cơ hội việc làm đối với lao động khu vực phi chính thức.

—-

Thông tin liên hệ
– 76/50B Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận
– Lầu 3, số 09 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình
Hotline: 0779456866 (A.Hoàng) – 0335224491 (bib)
Website: https://thebibspace.com/
Email: [email protected]
Fanpage: The bib Space
Youtube: The bib Office

Đánh giá post