cho thuê phòng họp dạy học có máy chiếu 15 người phú nhuận the bib space

05 bước giúp bạn hoạch định chiến lược chính xác nhất

Trong Quản Trị Học, bước quan trọng nhất khi bạn kinh doanh và không được quên, đó chính là bước đầu tiên: Hoạch Định. Bạn biết thế nào về hoạch định, khi nào nên cần làm việc đấy và vì sao nó quan trọng đến vậy? Hoạch định có thể được hiểu là lập kế hoạch. Nó được thực hiện mọi lúc khi bạn tạo dựng kế hoạch cho doanh nghiệp. Và quan trọng là vì đó chính là bước đặt nền tảng. Có một bản kế hoạch hoàn hảo là bạn đã có trong tay lợi thế cạnh tranh đấy! Vậy làm thế nào để bạn hoạch định chiến lược một cách chính xác và phù hợp nhất cho doanh nghiệp thành công? Đừng lo nhé, tất cả đã có quy trình. Bạn chỉ cần tìm hiểu nó và thực hiện theo thôi 😉 Cùng tìm hiểu nào!

Phòng họp giá rẻ 9 người có tivi và bảng bút tại quận Phú Nhuận HCM The bib Space
Phòng họp có tivi và bảng bút tại quận Phú Nhuận HCM The bib Space.

BƯỚC 1: THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Xây dựng các mục tiêu hoặc là mục đích mà công ty mong muốn đạt được trong tương lai. Các mục tiêu đó phải mang tính thực tế và được lượng hóa thể hiện chính xác. Trong quá trình hoạch định chiến lược, các mục tiêu đặc biệt cần là: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tái đầu tư. Những yếu tố cần nhắc khi thiết lập mục tiêu là:

  • Nguyện vọng của cổ đông
  • Khả năng tài chính
  • Cơ hội

BƯỚC 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

Có hai lĩnh vực cần phải đánh giá

  • Đánh giá môi trường kinh doanh: Nghiên cứu môi trường kinh doanh để xác định xem yếu tố nào trong môi trường hiện tại. Đâu nguy cơ hay cơ hội cho mục tiêu và chiến lược của công ty. Bao gồm: kinh tế, các sự kiện chính trị, công nghệ, áp lực thị trường, quan hệ và xã hội.
  • Đánh giá nội lực: Phân tích đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của công ty về các mặt sau: Quản lý, Marketing, tài chính, hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R & D).

BƯỚC 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Sau khi hoàn thành bước đánh giá, nhà hoạch định sẽ chuyển sang giai đoạn lựa chọn. Cần cân nhắc các biến nội lực cũng như các biến khách quan. Sự lựa chọn thông thường là rõ ràng từ tất cả những thông tin có liên quan trong các phần đánh giá của quá trình hoạch định. Tuy nhiên, mỗi dự án phải được xem xét theo các phần chi phí, sử dụng các nguồn lực khan hiếm, thời gian, tiến độ và liên quan tới khả năng chi trả.

BƯỚC 4: CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược gồm hai quá trình khác nhau nhưng lại liên quan với nhau:

  • Giai đoạn tổ chức: là quá trình thực hiện gồm: việc tổ chức con người và các nguồn lực để củng cố sự lựa chọn.
  • Giai đoạn chính sách: là việc phát triển các chính sách có tính chất chức năng để củng cố, chi tiết hơn chiến lược đã chọn

BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ, KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH

Ở giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý cao cấp xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là quá trình kiểm soát dự toán và quản lý thông thường nhưng bổ sung thêm về quy mô.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 76/50B Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận
Hotline: 0779456866 (A.Hoàng) – 0335224491 (bib)
Website: http://thebibspace.com/
Email: [email protected]
Fanpage: The bib Space
Youtube: The bib Office

Đánh giá post