Thức Uống

Thức Uống

 • Cà Phê – Cacao

 • Cà Phê Đen Đá

  • S 28000đ
  • M 32000đ
 • Cà Phê Sữa Đá

  • S 28000đ
  • M 32000đ
 • Bạc Sỉu Đá

  • S 28000đ
  • M 32000đ
 • Cà Phê Đen Nóng

  • M 32000đ
 • Cà Phê Sữa Nóng

  • M 32000đ
 • Bạc Sỉu Nóng

  • M 32000đ
 • Cacao Đá

  • M 40000đ
 • Cacao Nóng

  • M 40000đ
 • Trà – Tea

 • Trà Đào Cam Sả

  • M 40000đ
 • Trà Gừng Mật Ong Nóng

  • M 40000đ
 • Trà Gừng Mật Ong Đá

  • M 40000đ
 • Trà Thảo Mộc Đá

  • M 40000đ
 • Trà Vải Tắc

  • M 40000đ
 • Trà Thanh Long

  • M 40000đ
 • Đá Xay

 • Mocha Đá Xay

  • M 45000đ
 • Socola Bạc Hà

  • M 45000đ
 • Cookies Cream

  • M 45000đ
 • Matcha Đá Xay

  • M 45000đ
 • Machiato & Trà Sữa

 • Trà Xanh Machiato

  • M 39000đ
 • Trà Đen Machiato

  • M 39000đ
 • Trà Gạo Rang Machiato

  • M 39000đ
 • Trà Sữa the bib

  • M 39000đ
 • Smoothies

 • Sinh Tố Việt Quất

  • M 43000đ
 • Sinh Tố Phúc Bồn Tử

  • M 43000đ
 • Sinh Tố Đào

  • M 43000đ
 • Sinh Tố Cam Xoài

  • M 43000đ
 • Sinh Tố Cam Nha Đam

  • M 43000đ
 • Sinh Tố Kiwi

  • M 43000đ
 • Sinh tố Chanh Dây

  • M 43000đ
 • Yogurt

 • Yogurt Việt Quốc

  • M 40000đ
 • Yogurt Phúc Bồn Tử

  • M 40000đ
 • Yogurt Đào

  • M 40000đ
 • Yogurt Cam Xoài

  • M 40000đ
 • Yogurt Cam Nha Đam

  • M 40000đ
 • Yogurt Kiwi

  • M 40000đ
 • Yogurt Đá

  • M 40000đ
 • Yogurt Chanh Dây

  • M 40000đ
 • Soda – Mojito

 • Soda Táo Xanh

  • M 40000đ
 • Soda Chanh Dây

  • M 40000đ
 • Soda Phúc Bồn Tử & Việt Quốc

  • M 40000đ
 • Mojito Chanh Dây

  • M 40000đ
 • Mojito Kiwi

  • M 40000đ
 • Nước Ép Trái Cây

 • Chanh

  • M 32000đ
 • Cam

  • M 39000đ
 • Chanh Dây

  • M 39000đ
 • Ổi

  • M 39000đ
 • Thơm

  • M 39000đ
 • Cà Rốt

  • M 39000đ
 • Dưa Hấu

  • M 39000đ
 • Cam – Cà Rốt

  • M 42000đ
 • Thơm – Cà Rốt

  • M 42000đ
 • Nắng Saigon

  • M 45000đ
 • Chanh Tuyết

  • M 45000đ
 • End