Gói Nửa Tháng

Gói Nửa Tháng

Thông Tin Gói

Nếu nhu cầu làm việc của bạn tương đối ít và theo lịch cụ thể các ngày trong tuần như 2-4-6 hoặc 3-5-7. Chắc chắn gói Nửa Tháng của bib sẽ không làm bạn thất vọng, bạn sẽ không bỏ lỡ một đồng thừa nào với bib.

Bảng Giá

*** Từ 8h00 đến 18h00 ***

1. Bàn 01 người (tối đa 02 người): 580k

2. Bàn 02 người (tối đa 04 người): 900k

3. Bàn 04 người (tối đa 06 người): 1800k

4. Bàn 06 người (tối đa 08 người): 2600k

*** Từ 18h00 đến 22h00 ***

1. Bàn 01 người (tối đa 02 người): 290k

2. Bàn 02 người (tối đa 04 người): 450k

3. Bàn 04 người (tối đa 06 người): 900k

4. Bàn 06 người (tối đa 08 người): 1300k

Đăng Ký